top of page

PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI

Kurz plavání s rodiči je určen pro děti od 1 roku do 4 let.

Věková skupina

Kurz je určen pro děti ve věku od 1 roku do 4 let, což zahrnuje rozmanitou věkovou škálu nejmladších plavců.​

Každá lekce bude obsahovat maximálně 10 dětí, což umožňuje věnovat každému dítěti individuální pozornost a zabezpečit bezpečný průběh lekcí.

Děti jsou zařazeny do skupin především podle jejich věku, což zajišťuje, že budou s vrstevníky. Dále se zohledňuje i jejich úroveň dovedností ve vodě, včetně absolvovaných kurzů plavání.

Počet lekcí

Tento kurz obsahuje 10 lekcí, které se konají jednou týdně a trvají 30 minut. Délka lekcí je přizpůsobena pozornosti a pohyblivosti malých dětí.

Výhody

Kurz je přístupný jak pro začátečníky, kteří se teprve seznamují s vodou, tak pro děti s pokročilejšími dovednostmi. To znamená, že vítáme děti na různých úrovních plavání.

Během lekcí je vyžadována účast rodičů nebo jiných zodpovědných dospělých, kteří budou dítěti poskytovat podporu a asistenci v bezpečném prostředí vody.

Zábava ve vodě a
zdravý růst

  • Zábavný a herní přístup:  Lekce plavání jsou navrženy tak, aby byly pro děti zábavné a hravé. Během těchto lekcí se děti aktivně účastní her, což jim pomáhá překonat případný strach z vody a plavání. Říkanky, písničky a hry jsou nedílnou součástí lekcí a přidávají prvky radosti do celého procesu.

  • Zdraví a kondice: Pravidelná účast na plaveckých lekcích má řadu zdravotních výhod pro děti. Zlepšuje jejich otužilost, což znamená, že jsou méně náchylné k nemocem. Dále se tím také posiluje jejich fyzická kondice a celková pohybová zdatnost. Plavání je skvělým způsobem, jak posilovat svaly a zlepšovat kardiovaskulární zdraví.

  • Sociální rozvoj: Lekce plavání také podporují sociální rozvoj dětí. Během těchto lekcí mají děti příležitost komunikovat a interagovat s vrstevníky. Učí se spolupracovat a řešit úkoly společně. Důležitým aspektem je také adaptace na nové prostředí, což je pro rozvoj sociálních dovedností důležité. Děti se učí sdílet prostor a respektovat pravidla, což jsou dovednosti, které budou mít prospěch i v budoucím životě.

KURZY

 Kurzu

 Čas

Termín konání kurzu

Kurz I

Kurz II

Kurz III

Kurz IV

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.9.2023 15.00-16.00  (každé pondělí)

Cena

2 500 Kč

Místo

za Lužánkami

Kde         probíha           výuka? 
 

Plavecké lekce

Naše plavecké lekce pro nejmenší plavce jsou navrženy s důrazem na pohodlí a bezpečnost. S maximálně osmi dětmi na lekci a dobou trváním 30 minut. Lekce probíhají za přítomnosti rodičů, což vytváří bezpečné prostředí a posiluje pouto mezi dítětem a rodičem ve vodním prostředí. Lekce probíhá na nově zrekonstruovaném bazénu za LUŽÁNKAMI. 

Bazénové parametry

Voda v bazénu je vyhřívána na příjemných 31 stupňů celsia, což poskytuje dětem ideální teplotu pro pohodlné plavání. Bazén má rozměry 16,7x6 metrů a hloubku od 0,6 do 0,9 metru, což umožňuje různorodé plavecké aktivity a zároveň zajišťuje bezpečné prostředí pro plavání.

Ošetření vody

Voda, v níž se pohybujeme, prochází speciální úpravou pomocí unikátní technologie, která zahrnuje UV lampu a pískovou filtraci. Tato technologie je navržena pro optimální úpravu vody, která zajistí maximální kvalitu a čistotu vody během plavání.

Request a Quote

Please take a moment to fill out the form.

Vyberte možnost

Thanks for submitting!

bottom of page